schiedel.hu
 

Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

A megrendeléskor megadott adatok módosítására (még a kiszállítás előtt) a megrendeles@schiedel.com email címen van lehetőség.

Bármely kérdése, vagy probléma esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz
a +36 88 576 701-es telefonszámon!

A jelen általános szerződési feltételek a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. valamennyi, a www.e-schiedel.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.


Tisztelt Vásárlónk!

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Kistó u. 12.; a továbbiakban: Eladó) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (a továbbiakban Eladó és Vevő együttesen: Szerződő Felek). Amennyiben Ön vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. webáruháznak (a továbbiakban: Webáruház), tisztelettel kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben annak minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el. Ez azért különösen fontos, mert a Webáruház nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az ebben foglalt adatkezelési elveket, és ezek minden pontjával egyetért.

Ha Webáruházunk működésével, megrendelési, fizetési, vagy szállítási folyamatával kapcsolatosan bárminemű kérdése vagy észrevétele merül fel, vagy hibásan adott meg rendelést vagy egyéb adatot, a megadott elérhetőségeinken munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.

Jelen Általános Szerződési Feltételeket társaságunk azon megfontolásból adta ki, hogy részletesen, és a Szerződő Felek számára megnyugtató módon szabályozza a Webáruház szolgáltatásaival és azok igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szerződő Felek jogait, kötelezettségeit, és minden egyéb, a Webáruház működésével kapcsolatos lényeges körülményt.

Cégnév: SCHIEDEL Kéménygyár Kft.
Székhelye: H-8200 Veszprém, Kistó u. 12.
Telephelye: H-8200 Veszprém, Kistó u. 12.
Cégjegyzékszám: 19-09-507347
Bejegyző bíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság
Adószám: 13184900-2-19
Közösségi adószám: HU13184900
Telefon: +36 88 576 700
Fax: +36 88 576 704
Email: info.hu@schiedel.com
Web: www.e-schiedel.hu
Kapcsolattartó: Vámosi Zita
Mobil: +36 30 956 0865
TEÁOR: 46.73
A szerződés nyelve: magyar

Webáruházunk SCHIEDEL kéményrendszerek alkatrészeinek forgalmazásával, értékesítésével foglalkozik.

1. Jelen ÁSZF a keltezés napjától számított határozatlan időtartamig marad hatályban.

2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan, Magyarország területén nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyre a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. által üzemeltetett www.e-schiedel.hu webcímen található internetes áruházon keresztül kerül sor.

3. Eladói szolgáltatást minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat: az ÁSZF Vevő által történő elfogadása a Webáruház nyújtotta szolgáltatás igénybevételének előfeltétele.

4. Eladó fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A módosítás a megkötött szerződések tartalmára nem hat ki (mindig az ügyletkötéskor hatályos ÁSZF az irányadó az adott vásárlásra. A módosított ÁSZF a közzététellel egyidejűleg lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg a Webáruház szolgáltatásait Eladó biztosítja. Közzétételnek az minősül, ha a módosítás szövege a weboldalon online elérhetővé válik.

1. A megvásárolni kívánt termék a termék adatlapján található „Kosárba” gombra kattintva jelölhető ki.

2. A jobb felső sarokban a „Kosár” emblémára kattintva ellenőrizhető a vásárlásra kijelölt termék, annak mérete, mennyisége, ára.

3. Ezen az oldalon lehetőség van a listáról törölni, illetve a megrendelni kívánt termék mennyiségét megváltoztatni és kiválasztható a szállítási mód.

4. A vásárlás folytatásához szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, majd a „Megrendelés folytatása” linkre kell kattintani.

5. A „Megrendelés folytatása” gombra kattintva Vevő arra az oldalra érkezik, ahol az adatmegadás lépései következnek (név, város, irányítószám, cím, email, telefonszám). A megrendeléshez itt megjegyzés is fűzhető.

6. A „Rendelés ellenőrzése” gombra kattintva ellenőrizhetők a rendelés adatai.

7. A „Rendelés elküldése” gombra kattintva befejezhető a megrendelés, a rendszer fogadja az adatokat, és a megadott email címre automatikus visszaigazolást küld, mely tartalmazza a rendelés összes adatát. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor mindkét Szerződő Fél ajánlati kötöttsége minden további feltétel és jogcselekmény bekövetkezése nélkül automatikusan megszűnik.

A fenti, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja.

A megrendelést, illetőleg ennek visszaigazolását követően Eladó a szállítási adatok, időpontok pontosítása végett telefonon vagy emailen keresztül kapcsolatba lép Vevővel.

8. Vevő a visszaigazolásban feltüntetett adatokra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban Eladó elérhetőségeinek bármelyikén. Itt jelezheti az esetlegesen hibásan leadott megrendeléseit is.

9. A visszaigazolás csak a rendelés megérkezését jelenti, az adatok tájékoztató jellegűek, az átmeneti készlethiányból, vagy rendszerhibából eredő esetleges teljesíthetetlenség jogát Eladó fenntartja. Ilyen nem várt esetben Eladó 48 órán belül tájékoztatást küld Vevő részére. A rendelés feldolgozása után Eladó felveszi Vevővel a kapcsolatot, és egyezteti a szállítás időpontját, a megrendelés ekkor tekinthető véglegesnek.

10. A Szerződő Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést Eladó iktatja és annak létrejöttét követő 5 (öt) évig megőrzi, így az eddig az időpontig visszakereshető.

11. A szerződés magatartási kódexre való utalást nem tartalmaz.

12. A megrendelések feldolgozása munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között történik.

13. A megrendelés feldolgozására megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Ha ez munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

14. A megrendelést Eladó kizárólag abban az esetben fogadja el, amennyiben Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli.

15. A termék megrendelésének időpontja az az időpont, amikor megrendelését az áruházon keresztül Vevő az Eladóhoz eljuttatja.

16. A szerződés létrejöttének időpontja az az időpont, amikor a rendelés visszaigazolása (megerősítés) Eladó részéről megtörténik.

17. A teljesítés időpontja az áru Vevő által történő átvételének időpontja.

18. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

19. A Webáruházban kötött elektronikus szerződés a kattintással, mint ráutaló magatartással jön létre. Az elektronikus úton létrejött szerződést rögzítő maradandó elektronikus eszköz (szoftver) nyelve a magyar, ily módon pedig a szerződés megkötésének, és a szerződés, és a kapcsolattartás során használt nyelv is a magyar.

20. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságai, jellemzői, az áruk használatára vonatkozó utasítások, tájékoztatás az árucikk adatlapjáról (a továbbiakban: termékoldal) ismerhető meg. A termékoldalakon található termékleírások nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, egyes esetekben pedig csak illusztrációként szerepelnek. A termék gyártói minden esetben fenntartják a termék és azok tulajdonságainak, szolgáltatásainak, funkcióinak előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását. Ezért a termékoldal tájékoztató jellegű, az ismertető leírások esetleges pontatlanságáért Eladó felelősséget nem vállal.

21. A termék vételára a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, ami üzembe helyezés nélkül, védőcsomagolásban vagy a termék saját csomagolásában történő átadással és minden esetben magyar forintban (HUF) értendő bruttó ár, azaz az Általános Forgalmi Adót (ÁFA) tartalmazza. Az ár a szállítás költségeit nem tartalmazza. Az árak a frissítése folyamatosan - akár naponta többször - elektronikus úton történik. A rendszerhibából eredő téves árközlésért Eladó felelősséget nem vállal, ilyen probléma felmerülése esetén azonban a javítást haladéktalanul köteles megkezdeni.

22. Eladó fenntartja a weboldalon közzétett árak módosításának jogát azzal, hogy a változás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, kivéve, ha adatbeviteli hiba miatt a weboldalon megadott vételár az eladási árlistában foglaltaktól eltér. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

23. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

1. A kiválasztott és megrendelt áru a rendelési visszaigazolásban szereplő időpontban a Vevő által a megrendelésben megadott szállítási címre kerül kiszállításra. A szállítási határidő Vevővel történő egyeztetés alapján kerül egyedileg meghatározásra.

2. Eladó telephelyén lehetőség van a megrendelt áruk, termékek személyes átvételére is. Eladó a megrendelt termékeket igény esetén az ország egész területére kiszállíttatja a Vevőhöz.

3. A megrendelési adatlap „megjegyzés a rendeléshez” rovatában Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket Eladó a lehetőség szerint legnagyobb mértékben figyelembe venni köteles. A várható szállítási napon Vevőnek lehetővé kell tennie a megrendelt termék átadását.

4. Vevő köteles az általa leadott megrendelésben megjelölt címre kiszállíttatott termékeket átvenni, és a vételárat - mely a termék szállítási költségeit is tartalmazza – Eladó részére előre utalással megfizetni. A Vevő hibájából szükségessé váló újabb házhozszállítás költségei Vevőt terhelik.

Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy Eladó köteles haladéktalanul email vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a további teendők egyeztetése érdekében.

Megrendelés esetén az árakhoz kapcsolódó szállítási költségek az Eladó által küldött visszaigazolásban feltüntetésre kerülnek a szállítási mód kiválasztásától függően. Vevőnek lehetősége van a személyes átvétel, illetve a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. által biztosított szállítások közül választani.

5. A termékek megvásárlásához az alábbi fizetési és szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre:

Előre utalás LDTRANS vagy GLS esetén: az ország egész területén, egységesen 3000 Ft + ÁFA / max.30 kg-os csomag.

Előre utalás raklapos (Magyar Posta) szállítás esetén: az ország egész területén, 711 kg-ig egységesen 20490 Ft + ÁFA. Ezt meghaladó össztömegű szállítmány fuvardíját vevőszolgálatunk igazolja vissza.

Előre utalás személyes, telephelyi átvétel esetén: nem kerül szállítási díj felszámításra.

Amennyiben a kosárban csomagos és raklapos típusú termék is szerepel, akkor raklapos szállítással történik a teljesítés.

Az árak egy alkalommal történő fuvarozást és lerakodást foglalnak magukba.

A kiszállítás megtörténtének elismerése akként történik, hogy Vevő a szállítólevél, vagy számla aláírásával ezt igazolja. Ha szállítási napon Vevő, vagy képviselője az átvételnél személyesen nem jelenik meg, a kézbesítés nem történik meg. Az Eladó és a speditőr szerződésétől függően a speditőr (a futár vagy a postás) egy másik alkalommal újra megpróbálja a kézbesítést. Amennyiben a második kézbesítés is sikertelen a terméket a speditőr visszaszállítja az Eladónak és további rendelkezésre átadja.

6. Vevő köteles a kiszállítás időpontjában, a speditőr jelenlétében a csomagot ellenőrizni. Köteles meggyőződni arról, hogy valóban a megrendelt termék került kiszállításra, a megrendelt mennyiségben és minőségben. A mennyiségi és az azonnal észlelhető minőségi kifogást Vevő haladéktalanul jelezni köteles a speditőrnek, illetve az Eladónak. A kifogás jelzésének módja jegyzet felvezetése a szállítólevél azon példányára, amelyet a speditőr visszaforgat az Eladónak. A jegyzetben a hiányt, illetve a hibát Vevő megjelöli.

1. A számlát minden esetben Eladó állítja ki. A számla tartalmazza az áru vételárát és az esetleges szállítási és csomagolási díjakat.

2. Eladó bármilyen más költséget nem számol fel.

3. A fizetés előzetes átutalással vagy készpénzben történik. Nagyobb értékű, adószámmal rendelkező cégek megrendeléseinek esetében előzetes egyeztetés alapján Vevő a teljesítést követő átutalással történő fizetést is kérhet. Erre vonatkozó igényét Vevő Eladó felé jelezni köteles.

4. Átutalással való teljesítés esetén a fizetés napjának az a banki nap tekintendő, amelyen a vételár összege Eladó folyószámláján jóváírásra kerül.

5. Késedelmes fizetés esetén Vevő jelen szerződés alapján elfogadja, hogy Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot számol fel.

6. Előzetes átutalás esetén a megrendelést követően kiállításra kerül az átutalásos számla, és annak másolatát eladó emailben eljuttatja Vevőnek. Kizárólag a számla másolat emailben történt megküldését követően utalható át az összeg, a megrendelési értesítő nem tekinthető számlának. Eladó a számlán feltüntetett összeg bankszámlájára történő megérkezését követően haladéktalanul intézkedni köteles a termék kiszállításáról. Átutalás esetén Vevő a „közlemény” rovatban nevét (cégnevét) és az Eladó által adott hivatkozási számot köteles feltüntetni.

7. Eladó belföldön használatos bankszámlaszáma: 16300000-04014288-90006406

8. Eladó a vétel tárgyát képező termék tekintetében tulajdonjogát mindaddig fenntartja, amíg Vevő a termék teljes vételárát megfizeti.

1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet rendelkezései alapján a vásárló, az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól.

2. A vásárló elállási jogát
a) a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

3. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a vásárló nyilatkozatát az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt elküldi. Fenti elállási határidőre vonatkozó rendelkezések nem érintik a vásárló azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

A határidőn belül gyakorolt elállás a felek közti szerződés megszűnését eredményezi, mely alapján az átvett terméket és a megfizetett vételárat vissza kell szolgáltatni a másik félnek. Ha a vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket eredeti, sértetlen állapotban a számlával együtt haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni az alábbi címre vagy személyesen leadnia a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. központi vevőszolgálatán.

SCHIEDEL Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12.

A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi illetve leadja.

4. A SCHIEDEL Kéménygyár Kft. kizárólag új állapotú (sérülésmentes, hiánytalan tartalmú) eredeti csomagolásában visszaadott termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat visszafizetni. Amennyiben a termék a szokásos használat nyomait mutatja, úgy a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy az értékcsökkenés miatt egy arányos összeget visszatartson és a vételárat csak részben térítse vissza.

5. A vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Amennyiben a 14 napon belüli elállás jogán visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszautalja a vásárló részére az előzetesen megadott számlaszámra, vagy az áru személyesen a SCHIEDEL Kéménygyár Kft. központi vevőszolgálatra való eljuttatása esetén, készpénzben fizeti vissza.

6. A SCHIEDEL Kéménygyár Kft. mindaddig visszatarthatja a vásárlónak az elállás folytán visszajáró összeget, amíg a vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

7. Visszaküldés esetén az árut bármely postahivatalban, vagy egy szállítócéget megbízva fel lehet adni egy visszaküldő matricával ellátva (mely tartalmazza a címet, a feladó nevét). A visszaküldendő dobozba kérjük, minden esetben mellékelje a kitöltött visszáru nyilatkozatot!

8. Amennyiben elállási jogának gyakorolásával kapcsolatos kérdése merül fel, hívja az alábbi telefonszámot: +36 88 576 700 (hétfőtől csütörtökig 8.00-15.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között).

9. Kérjük, hogy a visszaküldéskor lehetőség szerint az eredeti csomagolást használja és mellékelje a kitöltött visszáru lapot is. Későbbi térítési igények elkerülése érdekében, óvatosan ellenőrizze az árut és ne okozzon benne kárt.

10. A termék visszaküldésének a költségét a Vevő köteles viselni, az Eladó nem vállalja e költség viselését. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

Ha a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget az Eladó nem köteles megtéríteni.

11. A megrendelő elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bek. foglalt esetekben nem gyakorolhatja.

12. Az elállási jog gyakorlása során a fogyasztó a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek és az elvárható magatartás elvének megfelelően köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Az elállási jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez.

13. Az árak honlapunkon történő megjelenésüktől kezdve érvényesek kivéve, ha azok minden gondosság ellenére hibásan kerültek feltüntetésre, - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak-illetőleg egyéb kedvezőtlen események hatása miatt fenntarthatatlan árváltozások esetén, akkor az Eladó nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a megrendelő tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást vagy ha ez a megrendelőnek nem felel meg, akkor elállhat a szerződéstől. Az ajánlattételtől, a szerződéstől a teljesítésig bármelyik fél kötelezettségek nélkül elállhat.

Ha a megrendelt termékre kormányrendelet kötelező jótállást rendel, úgy arra ennek rendelkezései az irányadók. A jótállási igény a számlával együtt érvényesíthető. Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba rendellenes vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye, vagy a terméken kívül álló ok következménye.

1. Ha az Ön által vásárolt és a 151/2003-as Korm.rendelet hatálya alá tartozó termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott, azt az eredeti termékkel megegyező típusú új termékre kicseréljük feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ha cserére nincs lehetőség (pl. ha éppen nincs raktáron az adott típus), akkor a forgalmazónak törekednie kell, -míg a meghibásodott termékkel megegyező termék készleten lesz- a 15 napos határidő alatti kicserélésre.

2. A 3 munkanapon belüli csere fontos tudnivalói
A termék rendeltetésszerű használat melletti minőségi hibája.
A termék gyári tartozékai, eredeti csomagolása, doboza nélküli visszajuttatása kártérítési igényük érvényesítését vonja maga után.
Az ellenérték megfizetését igazoló jótállási jegy, bizonylat bemutatása.

3. Amennyiben a termék a 3. munkanapot követő nap hibásodik meg, a szavatosság vagy a jótállás szabályai lesznek irányadóak. Kötelező jótállás a fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, és a 151/2003. jogszabály mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre terjed ki. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadásának napjával kezdődik. A fogyasztó a hiba észlelése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni.

Reklamáció esetén Vevő az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről. A termékek Eladóhoz történő eljuttatásának költsége a Vevőt terheli. Eladó „portósan” küldött csomagokat nem köteles átvenni, azt a feladónak visszaküldheti!

A jótállási igény a számlával vagy a szállítólevéllel érvényesíthető. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A vásárló hibás teljesítés esetén jogosult:
elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelni kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (2) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott szavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt a fogyasztó köteles a kereskedőnek megtéríteni kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
A megvásárolt termékek mellé kapott számlát és szállítólevelet minden esetben meg kell őrizni, ugyanis ezzel tudja igazolni a vásárlást.

4. Kizáró feltételek
A szerelési-kezelési útmutatótól eltérő helytelen használat, tárolás, karbantartás,
Elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség, tűz, víz, korrózió, kosz) okozta károsodás.
Baleset okozta károsodás.(pl.: elejtés, hanyag használat),
Szakszerűtlen, nem a szerelési útmutató szerinti összeszerelés, kezelés kivéve, ha a hiba a szerelési útmutatónak megfelelő összeszerelés ellenére keletkezett.
"Házilag" végzett szakszerűtlen beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás miatt keletkező meghibásodások.

5. A javítási határidő
A fogyasztó a hiba észlelése után, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles jótállási kifogását a forgalmazóval közölni. A meghibásodott termék javítása esetén, a termék jótállási ideje meghosszabbodik a termék hibájának közlésétől számítva annyi idővel, amíg a terméket a fogyasztó a javítás után újra át nem veszi.

A kellék- és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi

Jótállásról, Kellék-és Termékszavatosságról szóló tájékoztatás Eladó és a fogyasztó között megkötött szerződésekre Jótállási és Szavatossági (kellék- és termékszavatosság) kötelezettség áll fent, melyre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2013. (IX.22.) Kormányrendelet megfelelő rendelkezései vonatkoznak.

Vevő a termék átvételéig kérheti az Eladó és a Vevő között a megrendelés folyamán létrejött szerződés megszüntetését.

1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi Vevő részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és az ezzel együtt járó hibalehetőségek tudomásul vételét. Az emailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja hibásan megadott email cím, vagy a postafiókhoz tartozó tárhely esetleges telítettsége.

A szolgáltatás igénybevételéhez úgynevezett „cookie”-k engedélyezése szükséges. Amennyiben Vevő nem kívánja engedélyezni a „cookie”-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. „Cookie”-k tiltása esetén azonban a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. /A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra./

Cookie szabályzatunkat itt találja.

2. Eladó nem felel semminemű olyan kárért, amely az e-schiedel.hu-hoz való csatlakozás miatt következett be. Vevő felelősségi körébe esik annak felmérése, hogy mely módon védheti meg számítógépén tárolt adatait az esetleges behatolókkal, adathalászokkal szemben.

3. Eladó a vis major következtében bekövetkezett károkért felelősséggel nem tartozik. Vis majornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák az e-schiedel.hu akadálytalan működését és a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik.

1. Eladó kiemelten köteles védeni a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat. Ezért Eladó kötelezi magát a Vevő személyes adatainak oly módon történő kezelésére, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetőségének megteremtéséhez.

2. Eladó a Vevő adatait kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolhatja. Vevő ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza és tárolja.

3. Az adatok harmadik személynek nem kerülhetnek átadásra, kivéve, ha a szerződés teljesítésében e harmadik személy Eladóval fennálló jogviszony alapján közreműködik (szállítóként vagy speditőrként).

4. A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre kizárólag statisztikai célokból.

5. Az általa kezelt adatokat Eladó kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adhatja át a hatóságok részére.

6. Az egyes informatikai rendszerek által, a Webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a mindenkor hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

7. Vevő az adatai törlését, módosítását írásban, az info.hu@schiedel.com email címre küldött elektronikus levél útján bármikor kérheti.

A vásárlás előtt Eladó az e-schiedel.hu oldalon bonyolított megrendelés és visszaigazolás kísérőadatait, továbbá a Vevő által kitöltött regisztráció során megadott személyes adatokat tárolja.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, a regisztráció során szolgáltatott személyes adatokat a megrendelés (adásvételi szerződés) teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja, illetve az adatkezelés a vevővel való kapcsolattartás, célját szolgálja. Eladó (adatkezelő) a személyes adatokat, így a rendelés nyilvántartási lapokat a jogügylet alátámaszthatósága érdekében 5 évig tárolja.

Személyes adatait harmadik fél részére nem adjuk át és bizalmasan kezeljük, kivételt képez ez alól a termék kiszállítása (a szerződés teljesítése) érdekében az alvállalkozónként működő futárszolgálat részére történő név, lakcím és telefonszám átadása, aki a tőlünk kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.

Adatai kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek megfelelően járunk el.

Önnek joga van tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve törlését. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdéseit ügyfélszolgálatunk elérhetőségein vagy postai úton Szolgáltató székhelyére címzett levélben teheti fel.

1. Ha a SCHIEDEL Kéménygyár Kft.-vel közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Vevő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Vevő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A SCHIEDEL Kéménygyár Kft. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai:
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

2. Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, az esetleges jogviták rendezésére Szerződő Felek – pertárgyértéktől függően - a Veszprémi Városi Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.


Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak.

Az megrendelés leadásával a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket.

Kelt: Veszprém, 2014. év 08. hó 01. napján

Köszönjük, hogy megtisztelt minket bizalmával!

Kosár tartalma
Schiedel-előnyök
„Egy műszaki megoldás pontosan annyit ér, amennyi hasznot hoz az ember számára.”