schiedel.hu
 

A Schiedel Kéménygyár Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.e-schiedel.hu

Elolvasom a teljes dokumentumot (.pdf)
Kosár tartalma
Schiedel-előnyök
„Egy műszaki megoldás pontosan annyit ér, amennyi hasznot hoz az ember számára.”